Ojców Trophy

tel. 512 956 381


Opis zajęć

Zajęcia te odbywają się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem fragmentów szlaków turystycznych Parku. Mają one formę marszu na orientację. Mogą one stanowić również podstawę do realizacji takich zajęć jak Rozpoznawanie Drzew.

Przebieg zajęć:

– kilka słów na temat kierunków świata, mapy, kompasu, azymutu, itp.

– nauka posługiwania się busolą.

– przedstawienie zajęć.

– zajęcia terenowe w grupach – marsz na orientację przez Dolinę Sąspowską.

– podsumowanie.

Cel zajęć

– opanowanie umiejętności posługiwania się busolą.

– poznanie zasad marszu na orientację.

– opanowanie umiejętności czytania mapy.

– poznanie prostych zasad orientacji w terenie.

Wiek uczestników i czas trwania

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży klas gimnazjalnych i licealistów. Czas trwania samych zajęć to około 3 godziny. Mogą one stanowić również podstawę do realizacji takich zajęć jak Rozpoznawanie Drzew.

Koszt zajęć

Opłata za zajęcia wynosi 10 złotych od osoby, a w połączeniu z innymi zajęciami 15 złotych od osoby i obejmuje:

– koszty wynajęcia pomocy naukowych

– koszty jednorazowych materiałów dla uczestników

– wynagrodzenie prowadzącego


WODA W TWOJEJ RZECE

POZNAJEMY RZEWA


Obsługuję wycieczki:


Dane kontaktowe:

tel. 512 956 381

email: tjzmudzki@gmail.com