Woda w Twojej rzece

tel. 512 956 381


Opis zajęć

Zajęcia odbywają się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem sali wykładowej i laboratorium Ośrodka Edukacyjnego Parku oraz rzek – Prądnika i Sąspówki.

Przebieg zajęć:

– wykład na temat hydrologii OPN.

– przedstawienie zajęć.

– zajęcia terenowe w grupach.

– zajęcia w laboratorium.

– podsumowanie i wnioski.

Cel zajęć

– poznanie prostych metod opisu rzeki pod kątem jej cech fizycznych, wybranych właściwości chemicznych i biologicznych, na podstawie których określa się jakość jej wody.

– zapoznanie się z florą i fauną rzeczną.

– zapoznanie się z hydrologią OPN.

Wiek uczestników i czas trwania

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży starszych klas gimnazjalnych i licealistów. Czas trwania zajęć to około 4,5 godziny.

Koszt zajęć

Opłata za zajęcia wynosi 15 złotych od osoby i obejmuje:

– koszty wynajęcia sali wykładowej, laboratorium i pomocy naukowych

– koszty jednorazowych materiałów dla uczestników

– wynagrodzenie prowadzącego


OJCÓW TROPHY

POZNAJEMY RZEWA


Obsługuję wycieczki:


Dane kontaktowe:

tel. 512 956 381

email: tjzmudzki@gmail.com